Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog

Mgr. Kateřina Frainšicová

psycholog@4zsfm.cz

Konzultace vždy po předchozí domluvě (přítomnost ve škole úterý 7.30. - 15.30 a středa 7.30 – 11.40).

  • konzultuje s žáky a jejich zákonnými zástupci techniky a hygienu učení
  • konzultuje se zákonnými zástupci výukové a výchovné problémy jejich dětí
  • provádí diagnostiku sociálního klimatu ve třídách
  • vede programy pro třídní kolektivy zaměřené na zlepšení vztahů mezi jednotlivými žáky, na prevenci a případné řešení šikany