Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na naší základní škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb na školách a školských zařízeních, v platném znění.
Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.