Základní informace o ŠD

Školní družina se nachází na ulici F. Čejky 420, Frýdek-Místek

Vedoucí vychovatelka: Kateřina Klímová

klimovak@4zsfm.cz
+420 558 431 196
+420 720 270 837

 

Zápis do ŠD je vždy 1. školní den daného školního roku.

Školní družina je určena především dětem 1. až 3. ročníku. Pokud není naplněna kapacita, je možné přijmout i děti 4. a 5. tříd, popřípadě i z 2. stupně ZŠ, do naplnění plné kapacity.

Provozní doba ŠD

Ranní družina: 6:00 – 8:00

Pravidelné rekreační i zájmová činnost, volné hry, nabídka spontánních her a činností, relaxační činnosti,  převod účastníků do budovy ZŠ.

Odpolední družina: 11:40 – 16:30

11:40 – 13:30 hygiena, oběd, přesuny z budovy ZŠ do budovy ŠD, pravidelné odpočinkové, relaxační činnosti, nabídka spontánních her a činností, individuální odchody účastníků

13:30 – 15:00 pravidelné zájmové, výchovné, vzdělávací činností (sportovní činnosti, vycházky, tvoření, besedy, soutěže atd.), turnaje, projektové dny, družinové pečení

15:00 – 16:30 individuální odchody účastníků, svačina, individuální vypracování úkolů – pro starší děti se souhlasem rodičů, didaktické hry – procvičování učiva, stolní a společenské hry, rekreační a relaxační činností atd.

Oddělení školní družiny školní rok 2023/2024

 1. oddělení Kateřina Klímová 1. B a 3. B
 2. oddělení Magdaléna Štveráková 2. A, 3. B a 5. A
 3. oddělení Martina Konečná  2. B, 3. A, 4. A, B, C
 4. oddělení Bc. Libuše Karasová 1. A a 3. A

Platba za ŠD

Za pobyt ve ŠD je vybírán poplatek ve výši 350,- Kč na měsíc. 

Úplata je splatná vždy:

 • za období od 1. 9. do 31. 12. školního roku ve dvou splátkách
 • září - říjen 700,- Kč k 20. 9. 2023
 • listopad - prosinec 700,- Kč k 20. 11. 2023
 • za období od 1. 1. do 30. 6. školního roku, ve dvou splátkách 
 • leden - březen 1 050,-   k 20. 1. 2024 
 • květen - červen 1 050,-   k 20. 4. 2024

Úplatu lze hradit:

 • v hotovosti v sekretariátu Základní školy Frýdek-Místek, Komenského 402 nebo
 • na účet 152480410/0300, variabilní symbol je účastníkovi školní družiny přidělen.