Pedagogičtí pracovníci

Učitelé 1. stupeň

Učitelka 1. st

Mgr. Miluše Koňaříková

konarikovam@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Jaroslava Lepíková

lepikovaj@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Radmila Zientková

zientkovar@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Galina Fizerová

fizerovag@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Radomíra Gebauerová

gebauerovar@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Monika Palarčíková

palarcikovam@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Kateřina Forgačová

forgacovak@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Renata Paseková

pasekovar@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Vladimíra Tichá

tichav@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Lenka Damková

damkoval@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Pavla Miturová

miturovap@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Jaroslava Dobešová

dobesovaj@4zsfm.cz

Učitelka 1. st

Mgr. Ludmila Škopková

skopkoval@4zsfm.cz

Učitel 1. st.

Bc. Filip Kotek

kotekf@4zsfm.cz

Učitelé 2. stupeň

Učitelka 2. st.

Mgr. Kateřina Kunčarová

kuncarovak@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Gabriela Mecová

mecovag@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Hana Palátová

palatovah@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Ing. Renata Lichnovská

lichnovskar@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Alexandra Kubaláková

kubalakovaa@4zsfm.cz

Učitelka 2. st., metodik prevence

Mgr. Soňa Halamová

halamovas@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Jana Hradilová

hradilovaj@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Eva Kubečková

kubeckovae@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Tereza Škopová

skopovat@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Jana Vijačková

vijackovaj@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Martina Hosnédlová

hosnedlovam@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Gabriela Švarcová

svarcovag@4zsfm.cz

Učitel 2. st., ICT

Mgr. Vladimír Wiej

wiejv@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Ing. Monika Pistovčáková

pistovcakovam@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Šárka Macková

mackovas@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Veronika Golíková

golikovav@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Petra Hahnová

hahnovap@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Martina Dluhošová

dluhosovam@4zsfm.cz

Asistenti pedagoga

Asistent pedagoga

Jana Mintělová

mintelovaj@4zsfm.cz

Asistent pedagoga

Lenka Renzová, DiS.

renzoval@4zsfm.cz

Asistent pedagoga

Lenka Pastorková

pastorkoval@4zsfm.cz

Asistent pedagoga

DiS. Pavla Borovicová

borovicovap@4zsfm.cz

Asistent pedagoga

Jakub Grussmann

grussmannj@4zsfm.cz

Vychovatelé školní družiny

Vychovatelka ŠD

Martina Konečná

konecnam@4zsfm.cz

Vychovatelka ŠD

Bc. Libuše Karasová

karasoval@4zsfm.cz

Vychovatelka ŠD

Magdaléna Štveráková

stverakovam@4zsfm.cz

Školní poradenské pracoviště

Učitelka 2. st., metodik prevence

Mgr. Soňa Halamová

halamovas@4zsfm.cz

Školní psycholog

Mgr. Kateřina Frainšicová

psycholog@4zsfm.cz

Speciální pedagog

Mgr. Veronika Škutová

skutovav@4zsfm.cz

Speciální pedagog

PaedDr. Dana Zemánková

zemankovad@4zsfm.cz