Úřední deska

 Základní údaje o škole
Název školy Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402
Adresa školy: Komenského 402, 73801 Frýdek-Místek
IČ: 68157894
IZO: 600133788
Právní forma: příspěvková organizace
E-mail 4zsfm@4zsfm.cz
Datová schránka feuhuph
Telefon - škola:  558 432 551
www: 4zsfm.cz
Zřizovatel: Statutární město Frýdek-Místek
Adresa zřizovatele: Radniční 1148
  738 01 Frýdek-Místek
Organizační struktura školy:
Ředitel školy: Mgr. Šárka Nahodilová
Zástupce ředitele školy:  Mgr. Jana Bódisová - pro 1. stupeň
Zástupce ředitele školy:  Mgr. Zdeněk Kunčar - pro 2. stupeň
Vedoucí ekonomického a provozního úseku: Ing. Alena Šoupalová
Vedoucí vychovatelka: Kateřina Klímová
   
Školní družina:  ul. Fr. Čejky 420, Frýdek-Místek
Školní jídelna:  ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400
www.sestka-fm.cz
Sekretariát:     Pavla Žišková
Výroční zpráva:
sekretariát
Informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Správa a údržba školy:   Jan Sládek