Jak se poprvé přihlásit do Školy Online?

Informace o aplikaci Škola OnLine a návod k registraci

K čemu slouží aplikace Škola OnLine?

Aplikace Škola OnLine je školský informační systém a je určena žákům základních, středních a vyšších odborných škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

Hlavní funkce aplikace Škola OnLine:

 • průběžná kontrola dílčích známek a celkového hodnocení dítěte včetně chování
 • dozor nad docházkou a absencí dítěte ve výuce
 • informace o rozvrhu a suplování
 • přehled probraného učiva
 • možnost elektronicky omlouvat absenci dítěte
 • elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem
 • přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování
 • a mnoho dalšího

Kroky nutné k založení přístupu do aplikace Škola OnLine:

Pro získání přístupu do aplikace Škola OnLine je nejprve nutné se zaregistrovat. K registraci můžete využít následující postup:

 1. V internetovém prohlížeči přistupte na adresu https://portal.skolaonline.cz. Následně vpravo nahoře v sekci Přihlášení klikněte na odkaz Registrace žáků a rodičů.
 2. Na úvodní stránce si přečtěte základní informace o aplikaci Škola OnLine a postupu registrace a pokračujte na další krok registrace tlačítkem Přejít na ověření PINu v dolní části stránky.
 3. Na nově zobrazené stránce budete vyzváni k zadání jména a příjmení osoby, pro kterou byl školou vygenerován PIN (viz Údaje pro registraci), dále uvedete PIN a opíšete kontrolní řetězec.
 4. Po správném zadání registračních údajů stiskněte tlačítko Ověřit PIN a přejít na volbu přihlašovacích údajů. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí se další stránka s registračními údaji. V případě, že bylo ověření dané osoby neúspěšné, např. došlo k překlepu, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo potvrzení dané osoby ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo náš hotline.
 5. Po úspěšném ověření si zvolte uživatelské jméno a heslo, se kterými se budete do aplikace Škola OnLine přihlašovat. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v aplikaci již existuje, budete vyzváni k výběru jiného. Přihlašovací údaje je nutné si pečlivě zapamatovat, neboť je budete používat při každém dalším přihlašování do aplikace Škola OnLine.

Přihlášení do aplikace Škola OnLine:

Pokud jste se již zaregistrovali, můžete se přihlásit do aplikace Škola OnLine. Do svého webového prohlížeče zadejte URL adresu https://portal.skolaonline.cz. Vpravo nahoře v sekci Přihlášení zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit. Otevře se aplikace Škola OnLine.

Pod odkazem https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/ naleznete uživatelskou příručku, která Vám usnadní práci s aplikací Škola OnLine a představí všechny její výhody a využití.