Žákovský parlament

Žákovský parlament je skupina žáků od 4. do 9. tříd, kteří byli svou třídou zvoleni, aby zastupovali své spolužáky na pravidelných schůzkách. Vyměňují si tam informace o tom, co je ve škole zajímá, co by chtěli zlepšit či změnit. Mají možnost probrat své nápady s vedením školy.
Protože je náš parlament aktivní, je zapojen do celostátního projektu Škola pro demokracii, kde školy sdílejí své úspěchy a vzájemně se inspirují.