Školská rada

Členové školské rady

 1. Martin Procházka, předseda - za zákonné zástupce žáků
 2. Monika Kryštofová, místopředsedkyně - za zákonné zástupce žáků
 3. Eliška Fuksová - za pedagogické pracovníky školy
 4. Kateřina Klímová - za pedagogické pracovníky školy
 5. Soňa Bystroňová - za zřizovatele
 6. Michaela Davidová - za zřizovatele

 

Činnost školské rady

Dle §168 zákona č. 561/2004 Sb. školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.