19. 04. 2022

Výsledek zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,
děkujeme za Vámi projevenou důvěru a účast na zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 v naší škole.
V rámci zápisu podalo žádost 47 zákonných zástupců dětí a z tohoto počtu požádalo 9 o odklad školní docházky. Vzhledem k počtu přijatých dětí budeme ve školním roce 2022/2023 otevírat dvě první třídy.
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete v příloze, uvádíme registrační čísla dětí, které byly od 1. září 2022 přijaty k základnímu vzdělávání, tato čísla vám byla předána při zápisu.
Veškeré informace k zahájení školního roku naleznete na webových stránkách školy www.4zsfm.cz. V případě dotazů nás můžete kontaktovat.
 
Vážíme si Vašeho zájmu o naši školu a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
 
 
Mgr. Šárka Nahodilová
ředitelka školy

 

Výsledek zápisu do 1. ročníku