22. 05. 2023

Výsledek zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

děkujeme za Vámi projevenou důvěru a účast na zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024 v naší škole.

V rámci zápisu podalo žádost 52 zákonných zástupců dětí a z tohoto počtu požádalo 9 o odklad školní docházky. Vzhledem k počtu přijatých dětí budeme ve školním roce 2023/2024 otevírat dvě první třídy.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete v příloze, uvádíme registrační čísla dětí, které byly od 1. září 2023 přijaty k základnímu vzdělávání, tato čísla vám byla předána při zápisu.

Veškeré informace k zahájení školního roku naleznete včas na webových stránkách školy www.4zsfm.cz. V případě dotazů nás můžete kontaktovat.

 

Vážíme si Vašeho zájmu o naši školu a těšíme se na vaše děti i na další spolupráci s Vámi.

Děkujeme všem zaměstnancům za profesionální přípravu a zajištění perfektního průběhu zápisu.

                           

Mgr. Šárka Nahodilová

ředitelka školy

 

Výsledek zápisu do 1. ročníku

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání a odkladu povinné školní docházky