22. 05. 2023

°

Milí rodiče,

děkujeme, že jste nám projevili důvěru a zapsali své dítě na naši školu.

Jsme jednou ze škol z Celé ČR, která je zapojena do projektu Tvořivá škola. Jedná se o ryze český projekt vytvořený zkušenými učiteli z praxe, který vychází z učení J. A. Komenského. Styl výuky, kterým školy pracují, se nazývá činnostní učení.

          Činnostní učení je velmi efektivní styl výuky, který umožňuje rozvíjet logické myšlení, komunikaci a citový život žáků. Všem bez rozdílu dává možnost zažít pocit úspěchu a pochopit co a proč se učí.

Do Tvořivé školy přihlásili své děti rodiče, kteří se zajímají o vzdělávací program školy a chtějí pro své děti to nejlepší. „Činnostní učení přináší dětem radost, pocit uspokojení z pochopení a dobrého zvládnutí učiva. Činnostní učení děti baví. Podněcuje k aktivitě a vtahuje všechny žáky do výuky."

          Na prvním místě výchovně vzdělávacího procesu je rodičovská výchova a péče o dítě předškolního věku od jednoho do šesti let. Výchova dítěte záleží v první řadě na Vás.

Rodina vychovává a vede k sebevýchově a sebevýchova je tím nejdůležitějším v životě každého jedince. Škola přichází na řadu až jako druhá...

 

Nezapomínejte: „Dítěti jsme povinni nejvyšší úctou.“ (J. A. Komenský)

 

Na Vaše dotazy rádi odpovíme:

 Ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin se společně setkáme ve vestibulu školy.

Všechny důležité informace získáte na www.4zsfm.cz.

Zápis dětí do školní družiny proběhne 1. září 2022, tedy první vyučovací den školního roku. Zápis provedou vychovatelky školní družiny.

Ve školní družině čeká vaše dítě bohatý program: aktivní pobyt v přírodě, na zahradě družiny, ve sportovním areálu školy, besedy se zajímavými lidmi, filmový klub, besedy v knihovně, práce s přírodním materiálem, netradiční techniky, karneval, řada soutěží, a jiné.

V září dostanete celou nabídku zájmových kroužků a jistě si vyberete z široké nabídky.

Všechny učebnice, pracovní sešity, písanky, drobné manipulační pomůcky pro čtení a matematiku, divadélko, aj.

Aktovku, pouzdro, pevnou složku na sešity, obaly na knihy a na sešity, cvičební úbor (tepláková souprava, tričko, cvičky se světlou podrážkou). Vše upřesníme na první schůzce 1. září 2022.

Sledujte informace pro prvňáčky v srpnu na www.4zsfm.cz.

 

Vzkaz pro děti, které přijdou do naší školy:

 

Děti,

je to jednoduché, být moudrý znamená správně chápat, správně se vyjadřovat a správně jednat. Není to nic snadného, ale je to cesta. Ve svém životě budete mít stejně jako Vaši kamarádi a spolužáci 1000 a pak ještě 1 příležitost zjistit, že být moudrým člověkem (člověkem vědoucím) je vždy lepší než být hlupákem (člověkem nevědoucím).

 

Záleží jenom na Vás.