22. 03. 2022

Preventivní aktivity

Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastnili projektu Kyberšikana má červenou, pořádané organizací Nebuď oběť v Ostravě. Cílem bylo minimalizovat dopad rizik internetu na žáky. Pozornost byla věnována kyberšikaně, sextingu, kybergroomingu, netolismu, nebezpečí sociálních sítí apod. Součástí projektu bylo rovněž dotazníkové šetření mezi žáky. Na závěr proběhlo žákovské sympozium, kterého se úspěšně zúčastnili 4 žáci 9. ročníku (Erik Bernardos, Daniela Hranická, Valentýna Jasioková a Anežka Válková) tentokrát, vzhledem k okolnostem, online formou. Věnovali se kritickému přístupu k mediálním sdělením. S touto problematikou seznámili rovněž své vrstevníky – žáky 7. – 9. ročníků.

Z dalších preventivních aktivit můžeme jmenovat přednášky Centra pro rodinu a sociální péči z Ostravy – Jak se rodí rodina pro žáky 3. a 4. ročníků a Škola osobního života pro žáky 9. ročníků.
V rámci prevence rizikového chování proběhly rovněž besedy Policie ČR, a to pro žáky 4. – 7. ročníků.


                                                                                                                                              Mgr. Soňa Halamová