15. 03. 2024

Podporujeme a rozvíjíme zájmy žáků

Vykročili jsme do druhého pololetí školního roku a je čas připomenout si, co je za námi a co nás ještě čeká.

V přímé výuce je to předvídatelné – „probereme, co nám ještě v učebnicích zbývá“, ale ono to zdaleka není vše. Kromě výuky, kulturních a sportovních akcí, které se prolínají celým školním rokem, probíhá v rámci školního roku také řada vědomostních a dovednostních soutěží. Jsou určeny žákům, kteří mají zájem o různé obory a chtějí dělat něco navíc, získat další znalosti, popasovat se s úkoly, které nejsou až tak obvyklé, kteří chtějí vyzkoušet něco nového a udělat něco navíc, něco nad běžné povinnosti ve výuce. A také v neposlední řadě mají zájem srovnat své schopnosti s konkurencí – nebojí se jít s kůží na trh.

Proběhla školní kola olympiád z biologie, zeměpisu, dějepisu, matematiky, fyziky, českého jazyka, konverzační soutěže v cizích jazycích, soutěže ve zpěvu i recitaci, soutěže sportovní. Někteří žáci byli hodně úspěšní, jiní zjistili, že v oboru, který je zajímá, by měli přidat, aby se vyrovnali svým konkurentům. Je důležité, že děti dobrovolně poměřují své „síly“ – učí se tak vyrovnávat s dílčími nezdary i užít si úspěch. Všem, kteří soutěží, děkujeme za nasazení a držíme palce nejen do dalších „klání“, ale hlavně si přejeme, aby se časem vydali nebojácně do opravdového života.

Někteří žáci postoupili do okresních kol soutěží – zde je třeba vyzvednout ty, kdož školu reprezentovali a významně uspěli. V okresním kole Konverzace v německém jazyce získal 1. místo a postup do kola krajského Vojta Kačmařík z 8. A třídy, mezi úspěšné řešitele Olympiády v českém jazyce se zařadila Kristýna Lipovská z 8. A svým 10. místem v konkurenci čtyřiceti účastníků. Podobně se dařilo Zuzaně Heinrichové z 6. A – v Olympiádě ze zeměpisu obsadila 9. místo. O dalších případných úspěších – doufáme – budeme moci psát příště, neboť jiné soutěže stále probíhají. Účastníkům přejeme hodně zdaru.