05. 05. 2024

Oznámení o konání voleb do školské rady

Ředitelka základní školy v souladu s §167 zákona č. zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením Rady města  Frýdek-Místek č. 9/39/2024 oznamuje vyhlášení řádných voleb do školské rady.

Volby do ŠR-vyhlášení 

Volební řád ŠR 2024