22. 05. 2023

Ocenění Odpovědná škola

V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu „Kyberšikana má červenou“ pořádanou organizací Nebuď oběť Ostrava.

V rámci projektu absolvovali žáci 8. a 9. ročníků program primární prevence, čtyři žáci 9. ročníku se zúčastnili žákovského sympozia „Nebezpečí virtuální sítě“ a proběhlo akreditované školení pro pedagogy. Zároveň se uskutečnilo dotazníkové šetření pro žáky.

V rámci našeho kraje se projektu zúčastnilo 13 škol a díky své účasti a aktivitě jsme získali ocenění Odpovědná škola.

S. Halamová