15. 11. 2021

Informace ředitelky školy k testování ze dne 4. 11. 2021

Detailní informace k testování byly rozeslány prostřednictvím školního informačního systému Škola OnLine.