19. 04. 2024

Informace o rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky

Vážení rodiče,

děkujeme za vámi projevenou důvěru a účast na zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024/2025 v naší škole.

V rámci zápisu podalo žádost 45 zákonných zástupců dětí a z tohoto počtu požádalo 8 o odklad školní docházky. Vzhledem k počtu přijatých dětí budeme ve školním roce 2024/2025 otevírat dvě první třídy.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete v příloze, uvádíme registrační čísla dětí, které byly od 1. září 2024 přijaty k základnímu vzdělávání, tato čísla vám byla předána při zápisu.

Veškeré informace k zahájení školního roku naleznete včas na webových stránkách školy www.4zsfm.cz. V případě dotazů nás můžete kontaktovat.

 

Vážíme si vašeho zájmu o naši školu a těšíme se na vaše děti i na další spolupráci s vámi.

Děkujeme všem zaměstnancům za profesionální přípravu a zajištění perfektního průběhu zápisu.

                                         

Mgr. Šárka Nahodilová

ředitelka školy

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání a odložení povinné školní docházky

Anonymizované výsledky zápisu 

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy