12. 03. 2024

Informace k prvnímu týdnu školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci,

výuka ve školním roce 2023/2024 bude zahájena 4. 9. 2023 v 8,00 hodin v kmenových třídách podle rozpisu. Rodiče a žáci prvních tříd budou v 8,00 hodin slavnostně přivítáni ve vestibulu školy, následně se svými třídními učitelkami přejdou do tříd.

Žáci prvních tříd budou vyučováni v prostorách školní družiny.

Ve vestibulu školy budou přítomni zaměstnanci, kteří vám poradí.

V prvním týdnu školního roku (4. 9. až 8. 9. 2023) bude výuka ukončována následovně:

 

1. stupeň

2. stupeň

Pondělí

 8,00 – 9,40

8,00 – 9,40

Úterý - Pátek

11,15 -12,00 po ročnících

do 12,15

 

V úterý 12. 9. 2023 v 16.00 se budou konat třídní schůzky, účast zákonných zástupců na těchto třídních schůzkách je velmi důležitá.

Informace školní družiny

Zápis do školní družiny proběhne v budově ŠD v pondělí 4. 9. 2023 od 7,30 – 15,00 hodin.

Provoz ŠD bude zahájen v úterý 5. 9. 2023 od 6,00 do 16,30 hodin.

 

Informace školní jídelny-výdejny

Výdej obědů v pondělí 4. 9. od 10,15 do 11,30 hodin, v úterý 5. 9. až pátek 8. 9. do 13,00 hodin.