09. 12. 2022

Informace k prvnímu týdnu školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci,

výuka ve školním roce 2022/2023 bude zahájena 1. 9. 2022 v 8.00 hodin v kmenových třídách podle rozpisu. Rodiče a žáci prvních tříd budou v 8.00 hodin slavnostně přivítáni ve vestibulu školy, následně se svými třídními učitelkami přejdou do tříd.

Žáci druhých tříd budou vyučováni v prostorách školní družiny.

Ve vestibulu školy budou přítomni zaměstnanci, kteří vám poradí.

V tyto dva dny se žáci výjimečně nebudou přezouvat.

Poučte své děti o dodržování zásad osobní a respirační hygieny. Doporučujeme nosit do školy s sebou vlastní dezinfekční gel pro osobní hygienu, jednorázové kapesníky.

V prvním týdnu školního roku (1. 9. a 2. 9. 2022) bude výuka ukončována následovně:

 

1. stupeň

2. stupeň

Čtvrtek

  8.00 - 9.40

  8.00 - 9.40

Pátek

do 11.15 -12.00 po ročnících

do 12.15

 

V úterý 6. 9. 2022 v 16.00 se budou konat třídní schůzky, účast zákonných zástupců na těchto třídních schůzkách je velmi důležitá.

Informace školní družiny

Zápis do školní družiny proběhne v budově ŠD ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 7.30 - 15.00 hodin.

Provoz ŠD bude zahájen v pátek 2. 9. 2022 od 6.00 do 16.30 hodin.

 

Informace školní jídelny

Výdej obědů ve čtvrtek do 11,30 hodin, v pátek do 13,00 hodin.