15. 11. 2021

Informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče, žáci, 

připomínám, že termín pro podání přihlášek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou je 30. listopadu 2021. Podáním přihlášky do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání v oboru bez talentové zkoušky. 

Podrobné a komplexní informace k přijímacím zkouškám ve školním roce 2021/2022 naleznete zde: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

Mgr. Tomáš Kania