12. 03. 2024

„Co bude letos ve škole?“

Každý začínající školní rok staví před žáky i učitele, ale před rodiče též, mnoho nových výzev. Také na naší škole je to tak, že se snažíme práci stále vylepšovat, zkoušíme nové postupy – a jako všude – něco se podaří na jedničku, o něčem občas zjistíme, že tudy cesta nevede. Abyste si uměli lépe představit činnosti, kterými vaše děti kromě „obyčejného“ učení procházejí, zde je malý náhled.

- činnostní učení podporující aktivitu žáků, projektová výuka, využívání multimediálních učebnic nakladatelství Nová škola napříč ročníky

- interaktivní učebnice a pracovní sešity pro výuku angličtiny, němčiny a ruštiny

- rozvoj aktivity žáků prostřednictvím práce ve skupinách i kooperativního učení, užívání metod práce s diferencovanou třídou, podpora kritického myšlení a práce s textem

- využívání digitálních technologií ve výuce – žáci se učí programovat, mají základy robotiky při práci s beeboty a ozoboty, pracují s tablety či telefony, mají k dispozici učebnu polytechniky, LCD panely

- rozvíjení motoriky a manuálních dovedností je neméně důležité – k dispozici je dětem lezecká stěna na 1. stupni, o velké přestávce tělocvična, pingpongové stoly, fotbálek; stejně důležité jsou pracovní činnosti v dílnách, školní kuchyňce, keramické dílně i výtvarné výchově

- aktivita žáků je podporována i při fungování žákovského školního parlamentu

Jako se mění žáci, tak se mění přístup k nim a způsoby práce. Ve škole se tedy děje i spousta jiného, než co je napsáno výše.

Všichni totiž známe odpověď dětí na otázku: „Co bylo dneska ve škole?“