09. 12. 2022

Říjen v družině

Letošní říjen byl bohatý na zážitky. Uspořádali jsme interaktivní besedu s panem Holbou z Charity Ostrava, který dětem předvedl vodicí fenku Ami a vysvětlil, jak může být takový pes užitečný lidem. V praktické řezbářské dílničce vedené manželi Hutěčkovými ze Zlína se děti seznámily s prací se dřevem. Při návštěvě Domova pro seniory na ul. 28. října děti vytvořily při společné činnosti krásné voskové batiky.

Před podzimními prázdninami si děti prošly Strašidelnou družinou, kde plnily 10 úkolů, na jednotlivých stanovištích nám pomáhali kamarádi z 2. stupně. Za splnění úkolů si na karty děti zakreslily symboly a po splnění úkolů přiřadily k symbolům písmena a vyluštily tajenku. Na závěr jsme si uspořádali malou oslavu se strašidelnými dobrotami.

Vydali jsme si za kulturou – dvakrát jsme byli na odpoledních představeních v kině Vlast, besedovali jsme s knihovnicemi v městské knihovně. Pustili jsme se také do podzimní výzdoby naší družiny, bavili se v Domě duchů a kromě toho jsme stihli i sportovat na zahradě a školním hřišti.

Opravdu jsme na nudu neměli čas.