21. 12. 2021

Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 9. 12. za námi do družiny zavítala vzácná návštěva, Mikuláš se svou družinou. Přivezli s sebou Knihu chvály a dobrých skutků, bohužel i Knihu hříchů, ale v té naštěstí moc zápisů nebylo. Nezapomněli ani na dobroty a „královské pohoštění“. Velkou pochvalu zaslouží děti ze 3. A,  Adélka Škapová, Sofi Nedorostová, Adélka Blahutová, Terezka Rozehnalová, Andrejka Leifertová, Naty Incédi, Lucka Pěluchová, Viki Velšová, a ze 4. A Gabka Severinová.

Děkujeme rodičům za výrobu krásných kostýmů a drobných odměn pro děti. Za královské pohoštění moc děkujeme firmám PENAM a FAMMILKY s.r.o. Na závěr jsme si všichni čertovsky zasoutěžili s pekelnými kameny, v motání čertů, kreslení poslepu, v navlékání „horkých brambor“. Mikulášsko-čertovské odpoledne jsme si v družině všichni moc užili.