4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Novinky

Aktuality k přijímacím zkouškám - odvolání proti nepřijetí na střední školu

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí. Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí. V případě, že budete odvolání posílat poštou, doporučuji ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.

Aktuální informace z 12. dubna

Vážení rodiče,
jsme rádi, že jsme dnes mohli opět zahájit výuku našich žáků.
S potěšením Vám sděluji, že samotestování dětí proběhlo bez jakýchkoli problémů a v klidné atmosféře. Většina dětí zvládla testování zcela sama. Bylo patrné, že se s Vámi doma připravovali, a za to Vám patří velký dík. Pedagogové věnovali spoustu času přípravě, byli dětem oporou, povzbuzovali laskavým slovem. Několik rodičů využilo možnost osobní přítomnosti při samotestování svých dětí, někteří použili jinou variantu povolených testovacích sad. To vše z naší i Vaší strany pro spokojenost a bezpečí dětí i Vás. Nezaznamenali jsme žádný pozitivní výsledek testu, a proto se děti i pedagogové mohli s chutí pustit do práce.

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY k provozu školy ze dne 8. 4. 2021

Vážení rodiče,
v souladu s informacemi k provozu škol a školských zařízení bude výuka od 12. dubna 2021 do odvolání realizována ve škole následujícím způsobem:

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020-2021

Vážení rodiče a žáci, MŠMT zveřejnilo nový harmonogram konání přijímacích zkoušek ve školním roce 2020-2021:

Březen: do 19. 3. MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma, ředitel školy oznámí uchazečům, že se nekoná ani školní ani jednotná přijímací zkouška, pokud není převis přihlášek na daný obor vzdělávání a pokud si to vyhradil v kritériích přijímacího řízení. Do 26. 3. Ředitel GSP má (poslední) možnost oznámit změnu termínu talentové zkoušky u uchazečů, kteří ji nekonali.

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • ve školních družinách

Základní škola poskytuje všem žákům vzdělávání distančním způsobem dle stanoveného rozvrhu hodin. 

Informace ředitele školy 14. 2. 2021

Vážení rodiče, informujeme vás, 

že provoz školy od 15. 2. 2021 zůstává ve stejném režimu jako doposud.

Informace k přijímacímu řízení

Vážení zákonní zástupci, rodiče, žáci,

podrobné informace k přijímacímu řízení na střední školy naleznete v přílohách této zprávy.

Informace školní jídelny

Informace pro rodiče žáků platící INKASEM:

Všem žákům na distanční i prezenční výuce byla strava na 02/2021 hromadně ODHLÁŠENA!
Žákům ve třídách 4. C, 5. C, 6. C, 7. C, 8. C, 9. C byla dnešním dnem 1. 2. 2021 strava opět přihlášena a prosíme rodiče o kontrolu přihlášené stravy od 2. 2. 2021.
Omlouváme se za vzniklou nepříjemnou situaci.