4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

iŠkola


Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do iŠkoly pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Projekt Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí

Termín realizace: školní rok 2011 / 2012

 

Prioritou projektu Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí, reg. č. CZ.1.07/1.1.07/03.0028, je pokračování ve zvyšování úrovně primárního vzdělávání a pozitivního prostředí na základních školách ve městě Frýdek-Místek. Základním školám je poskytováno odborné poradenství a metodická pomoc zaměřená zejména na mezipředmětové vazby v oblasti průřezových témat osobnostní a sociální výchovy a osobnostního rozvoje. Cílem je zlepšení sociálního klimatu ve třídách a školách s přihlédnutím na specifika jak třídních kolektivů, tak školy, a podpora při zavádění nových vyučovacích metod a zážitkových forem vzdělávání žáků.

 

Aktivity projektu jsou zaměřeny na nově vznikající třídní kolektivy na II. stupni. Za tímto účelem jsou pro žáky šestých tříd realizovány třídenní adaptační kurzy a v průběhu školního roku tři prožitkové programy pod vedením odborných lektorů. Pedagogům je poskytována odborná metodická pomoc formou konzultací a náslechů. Je prováděna analýza stávajících ŠVP s doporučením inovace v oblasti průřezových témat vzhledem ke zjištěným potřebám žáků.

 

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho realizátorem je statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s Centrem nové naděje o.s.

 

 LogaOPVKBAR