4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Výchovný poradce

Mgr. Tomáš Kania

 

Kontakt:   kaniat@4zsfm.cz

 

Konzultační hodiny nejsou přesně vymezeny. Na základě zkušeností se konzultace poskytují průběžně podle potřeby žáků, pedagogů a rodičů.


Činnost výchovného poradce je rozdělena do dvou základních oblastí

1. Kariérový růst žáků (prvotní volba povolání)

 • V této oblasti zajišťuje veškeré akce, které jsou spojeny s touto problematikou
 • Pro žáky 8. tříd návštěvu IPS ÚP ve FM
 • Pro žáky 9. tříd a žáky vycházející z nižších ročníků organizuje besedy se zástupci SOŠ, OU
 • Individuální konzultace pro vycházející žáky a jejich rodiče
 • Návštěvu trhu studijních a učebních oborů
 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky
 • Metodicky zajišťuje předmět Svět práce, který se vyučuje v 9. ročníku
 • Je zodpovědný za správné a včasné odeslání přihlášek na SŠ
 • Podává pedagogické radě zprávu o žácích, kteří ukončí povinnou školní docházku
 • Poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení

 

2. Výchovně vzdělávací činnost

 • Pomáhá tř. učitelům v péči o problematické žáky
 • Zprostředkovává kontakt s odbornými pracovišti
 • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním
 • Sleduje neomluvenou absenci
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole
 • Sleduje projevy patologického chování a navrhuje výchovná opatření
 • Zabývá se preventivní činností v boji proti patologickým jevům
 • Je v kontaktu s PPP, orgány péče o dítě, s Policií ČR
 • Svolává výchovnou komisi
 • Projednává s rodiči výchovné problémy žáků
 • Poskytuje poradenskou činnost v této oblasti
 • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství
 • Sám se vzdělává v této oblasti
 • Pravidelně informuje prostřednictvím školního časopisu
 • Stará se o schránku důvěry
 • Zásadní informace uveřejňuje na nástěnce VP