4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Oznámení o konání voleb do školské rady

Ředitelka školy v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady základní školy, vydává oznámení o volbách do školské rady.

Volby do školské rady při Základní škole Frýdek-Místek, Komenského 402 proběhnou ve dnech:

7. 6. – 8. 6. 2021.

V rámci ochrany zdraví a zabránění a omezení šíření nemoci Covid 19 budou volby probíhat prostřednicím webového formuláře. Všichni oprávnění voliči obdrží výzvu k hlasování v den začátku voleb prostřednictvím Školy online.

Kandidáti do školské rady za zákonné zástupce žáků se přihlásí prostřednictvím třídních učitelů. K dané problematice probíhá jednání v průběhu třídních schůzek.

Vážení rodiče,
v případě vašeho zájmu o práci ve školské radě oznamte tuto skutečnost příslušnému třídnímu učiteli do 12. 5. 2021 do 14:00 hodin.

Ve Frýdku – Místku, 5. 5. 2021
Mgr. Šárka Nahodilová
ředitelka školy