4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Zápis do 1. tříd 2021/2022

Stanovení pravidel a kritérií pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
informuji vás, že v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude potřebné organizaci zápisu k povinné školní docházce přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a splněny všechny zákonné povinnosti.

Z opatření vyplývá, že zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční.

Věk dítěte

 • děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
 • dostaví se i děti, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky

 

Škola má dostatečnou kapacitu k zápisu spádových dětí, ale může dojít k převisu zájmu nespádových dětí. Z tohoto důvodu škola stanovuje tato kritéria:

 • spádovost
 • starší sourozenec je žákem školy

Teprve po nenaplnění počtu žáků podle výše uvedených kritérií, lze doplnit do počtu 55 nespádovými dětmi.

Školský obvod tvoří ulice: 4. května, Beskydská, Bezručova, Bohuslava Martinů, Družstevní, Emy Destinové, F. Čejky, Františka Linharta, Frýdlantská, Havlíčkova, J. Jabůrkové, Janáčkova, Josefa Lady, Jungmannova, K Olešné, Komenského, Kvapilova, Květná, Lesní, Luční, Malé náměstí, Maxima Gorkého, Na Hrázi, Nad Potokem, Nad Přehradou, Nerudova, Nová, Palkovická, Pavlíkova, Pod Letištěm, Podpuklí, Polní, Příborská, Rudolfa Vaška, Rybářská, Svazarmovská, Školská, U Náhonu, Vojtěcha Martínka, Zborovská, Zdeňka Štěpánka, Zelená.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v termínu od 6. 4. do 20. 4. 2021.


1. Zápis bude možný osobně v budově školy – k dispozici budou vytištěné dokumenty (žádost a zápisový list). V době zápisu budou přítomni pedagogové pro případ zodpovězení vašich dotazů.

nebo

2. Škola bude přijímat žádosti o přijetí k povinné školní docházce nebo o odklad školní docházky na podatelnu, datovou schránkou, e-mailem, poštou.
Zákonný zástupce doručí tyto dokumenty:

A.   Žádost o přijetí k povinné školní docházce
Vytiskněte zde
       Zápisový list
Vytiskněte zde

nebo

B.    Žádost o odklad školní docházky - podává se místo žádosti o přijetí prozatím bez příloh
Vytiskněte zde
K žádosti je nutno později doložit přílohy (souhlasná stanoviska školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).
Vyplněné dokumenty A) nebo B) doručí zákonný zástupce v termínu od 6. 4. do 20. 4. 2021 na podatelnu školy (ve vestibulu školy) osobně – zde budou také k dispozici vytištěné dokumenty.

 • buď podatelnou

podatelna bude otevřena ve dnech:

 • úterý      6. 4. od 12,00 do 15,00 hodin
 • středa    7. 4. od 12,00 do 15,00 hodin
 • čtvrtek    8. 4. od 12,00 do 15,00 hodin
 • pondělí 12. 4. od 12,00 do 15,00 hodin
 • úterý     13. 4. od 12,00 do 15,00 hodin
 • středa   14. 4. od 12,00 do 15,00 hodin
 • čtvrtek   15. 4. od 12,00 do 15,00 hodin
 • pondělí  19. 4. od 12,00 do 15,00 hodin
 • úterý      20. 4. od 12,00 do 15,00 hodin

 

nebo

 • datovou schránkou – ID schránky: feuhuph

 

nebo

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) – ziskovap@4zsfm.cz

 

nebo

 • poštou (doporučenou zásilkou) na adresu školy – na obálku uveďte poznámku „ Zápis“.

Nejpozději do 5. května bude zveřejněno „Oznámení o výsledku řízení přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022“. Jméno vašeho dítěte naleznete pod přiděleným registračním číslem, které vám bude zasláno prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy.

Další doporučení pro rodiče
Co by mělo dítě zpravidla dokázat, je uvedeno v Desateru pro rodiče zde.
Doporučujeme zákonným zástupcům, aby podali informace potřebné k nastavení vhodných podpůrných opatření.
Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce zde.


Mgr. Šárka Nahodilová
ředitelka školy