4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY K PROVOZU ŠKOLY od 4.1.2021

Vážení rodiče,
sděluji vám, že od 4.1.2021 je povolena osobní přítomnost:

 • žáků zařazených do přípravné třídy („PT“) základní školy,
 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
 • žáků tříd zřízených podle § 16, odst. 9 školského zákona.

V našem případě se jedná o třídy 4. C, 5. C, 6. C, 7. C, 8. C a 9. C - výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu nejdéle do 12,35 hodin.
Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem podle rozvrhu.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Školní družina

 • Provoz školní družiny - denně od konce vyučování jednotlivých tříd do 15.30 hodin. Ve třídách školy.

 

Školní stravování

 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. tzn. PT, 1., 2. třídy a třídy 4. C, 5. C, 6. C, 7. C, 8. C a 9. C.
 • Všem ostatním žákům v distanční je umožněn odběr stravy do nosičů od 13. 00 do 13.30 hodin.
 • Sledujte informace školní jídelny na stránkách školy v odkaze: Stravování - Prodej a ceny obědů (https://secure.ulrichsw.cz/estrava/info_print.php?idzar=374&lang=CZ).
 • Informace pro rodiče žáků platící inkasem:
  Všem žákům bude strava na leden 2021 hromadně přihlášena.
  Pokud nebudete mít o stravu zájem, můžete si ji ODHLÁSIT pomocí webové aplikace e-strava, nebo telefonicky na tel. č. 558 443 138, popř. na email vedoucí školní jídelny: marta.musalkova@sestka-fm.cz.Vzhledem ke skutečnosti, že informace o podmínkách se stále upřesňují, žádám o průběžné sledování informací na našich webových stránkách a v systému Škola OnLine.
Odkaz na MŠMT:
https://www.msmt.cz/aktualni-informace-k-provozu-skol
https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq


Ve Frýdku-Místku 28. 12. 2020

Mgr. Šárka Nahodilová, ředitelka školy