4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY K PROVOZU ŠKOLY od 30.11.2020

Vážení rodiče,
sděluji vám, že počínaje dnem 30. 11. 2020 bude výuka realizována ve škole v následujícím rozsahu:

 • osobní přítomnost:
  • žáků zařazených do přípravné třídy („PT“) základní školy – prezenční výuka
  • žáků prvního stupně základních škol – prezenční výuka
  • žáků devátých ročníků – prezenční výuka
  • žáků tříd zřízených podle § 16, odst. 9 školského zákona.

V našem případě se jedná o třídy 4.C, 5.C, 6.C, 7.C, 8.C, 9. C – prezenční výuka

  • Žáci 6. až 8. tříd střídavě prezenční a distanční výuka dle rozpisu:
Třídy /od – do 30.11. - 4.12. 7.12.- 11.12. 14.12.- 17.12. 18.12. - 22.12.
6.A, 7.A, 8.A Prezenční výuka Distanční výuka Prezenční výuka Distanční výuka
6.B, 7.B, 8.B Distanční výuka Prezenční výuka Distanční výuka Prezenční výuka


Rozvrhy hodin budou pro obě formy výuky upřesněny do 26.11. 2020.

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Z důvodu častého větrání se doporučuje, aby měli žáci teplejší oděv.

 

Školní stravování

 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti,
 • všem žákům v distanční je umožněn odběr stravy do nosičů od 13. 45 do 14.00 hodin, pokud nemají zájem o odběr stravy musí ji sami zrušit (webová aplikace e-strava, nebo telefonicky na tel.č. 558 443 138, popř. na email vedoucí školní jídelny: marta.musalkova@sestka-fm.cz.)
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy, dodržovat bezpečnou vzdálenost,
 • při vyzvedávání obědů do jídlonosiče je jídlo možno vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa.
 • Pro cizí strávníky do odvolání nevaříme.

Žádáme rodiče žáků, kteří se budou v daném týdnu vzdělávat distančním způsobem a nemají zájem o školní stravování svého dítěte, aby školní stravu řádně odhlásili.

 

Školní družina

 • Ranní dohled od 6.30 do 7.40 hodin
 • provoz školní družiny – denně od konce vyučování jednotlivých tříd do 16.00 hodin. Ve třídách školy.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že informace o podmínkách se stále upřesňují, žádám o průběžné sledování informací na našich webových stránkách a v systému Škola OnLine.

Odkaz na MŠMT: https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq


Děkuji za spolupráci

Ve Frýdku-Místku 24. 11. 2020

Mgr. Šárka Nahodilová, ředitelka školy