4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Zápis do 1. tříd 2020/21

Stanovení pravidel a kritérií pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

informuji vás, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021)
Z opatření vyplývá, že zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy a učiteli. Toto setkání budeme moci zrealizovat pouze v závislosti na dalším vývoji současné mimořádné situace. Termín bude včas oznámen prostřednictvím našich webových stránek.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční.

Odkaz na Magistrát města FM – zde.

Věk dítěte
• děti narozené od 1.9 2013 do 31.8.2014
• dostaví se i děti, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky

Škola má dostatečnou kapacitu k zápisu spádových dětí, ale může dojít k převisu zájmu nespádových dětí.
Z tohoto důvodu škola stanovuje tato kritéria:
• spádovost
• starší sourozenec je žákem školy
Teprve po nenaplnění počtu žáků podle výše uvedených kritérií, lze doplnit do počtu 50 nespádovými dětmi.

Školský obvod tvoří ulice: 4. května, Beskydská, Bezručova, Bohuslava Martinů, Družstevní, Emy Destinové, F. Čejky, Františka Linharta, Frýdlantská, Havlíčkova, J. Jabůrkové, Janáčkova, Josefa Lady, Jungmannova, K Olešné, Komenského, Kvapilova, Květná, Lesní, Luční, Malé náměstí, Maxima Gorkého, Na Hrázi, Nad Potokem, Nad Přehradou, Nerudova, Nová, Palkovická, Pavlíkova, Pod Letištěm, Podpuklí, Polní, Příborská, Rudolfa Vaška, Rybářská, Svazarmovská, Školská, U Náhonu, Vojtěcha Martínka, Zborovská, Zdeňka Štěpánka, Zelená.

Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402 bude přijímat žádosti o přijetí k povinné školní docházce v termínu od 14. 4. do 28. 4. 2020.

Doručte následující dokumenty:
A)
Žádosti o přijetí k povinné školní docházce
Vytiskněte zde

Zápisový list
Vytiskněte zde

nebo

B)
Žádost o odklad školní docházky - podává se místo žádosti o přijetí prozatím bez příloh
Vytiskněte zde
K žádosti je nutno později doložit přílohy (souhlasná stanoviska školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Vyplněné dokumenty A) nebo B) doručí zákonný zástupce v termínu od 14. 4. do 28. 4. 2020
na podatelnu školy (ve vestibulu školy) osobně – zde budou k dispozici vytištěné dokumenty. Podatelna bude otevřena ve dnech:

  • úterý 14. 4. od 12,00 do 15,00 hodin
  • čtvrtek 16. 4. od 12,00 do 15,00 hodin
  • úzerý 21.4. od 12,00 do 15,00 hodin
  • čtvrtek 23. 4. od 12,00 do 15,00 hodin
  • uterý 28. 4. od 12,00 do 15,00 hodin

nebo

• datovou schránkou – ID schránky: feuhuph
nebo
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
ziskovap@4zsfm.cz
poštou (doporučenou zásilkou) na adresu školy – na obálku uveďte poznámku „ Zápis“.

Nejpozději do 8. května bude zveřejněno „Oznámení o výsledku řízení přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021“. Jméno vašeho dítěte naleznete pod přiděleným registračním číslem, které vám bude zasláno prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy.

Další doporučení pro rodiče
Co by mělo dítě zpravidla dokázat je uvedeno v Desateru pro rodiče zde.

Doporučujeme zákonným zástupcům, aby podali informace potřebné k nastavení vhodných podpůrných opatření.


Mgr. Šárka Nahodilová
pověřena řízením školy

Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce zde.