4ZŠ Frýdek-Místek

4. Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola osobního života

Ve dnech 23. 3. – 26. 3. proběhl v devátých ročnících 5-ti hodinový program prevence rizikového sexuálního chování s názvem Škola osobního života.

Posláním tohoto semináře bylo inspirovat mladé lidi k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidskou důstojnost, lásku, manželství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. Žáci získali kvalitní informace propojené z oborů biologie, fyziologie, s prvky psychologie a sociologie, prožili reflexi na emoční rovině díky příběhům a popisovaným příkladům, získali příspěvek ke vědomí vlastní identity, k sebereflexi, uvědomění svobodné vůle a vlastního rozhodování.
Žáky samotnými byl program hodnocen ve zpětných vazbách velmi pozitivně, lze tedy konstatovat, že své poslání splnil.